Entre | Fördelar entré | Mediafakta | Originalanvisning | Klickanu | Kontakta oss
Mediafakta 2008


Upplaga 3.000.000 selekterade hushåll.
Distribution Posten (exklusiv utdelning)
Format 195 x 142 mm/sida (liggande)
Tryck 4+4 färger/djuptryck
Material Se originalanvisning här
Materialadress entréhäftet DONE, Alströmergatan 20A
112 47 Stockholm, Michael Spång
entre@printon.com, tel: 08-729 94 54
Pris Uppslag hel upplaga 230 000:-.
Uppslag halv upplaga 115 000:-.
Sida i hel upplaga 115 000:-
Priserna inkluderar tryck, distribution
och reklamskatt. Moms tillkommer.
Testa split run Möjlighet att testa produkt, erbjudande
eller annonsutformning i 50% av
upplagan utan extra kostnad.
Vid 4 - split tillkommer 10 000 :-.
Betalningsvillkor Vid distribution 20 dagar netto.
Utgivningar 2008 Nr. 1  vecka 2 ,8-9 januari
Nr. 2  vecka 11, 11-12 mars
Nr. 3  vecka 31, 29-30 juli
Nr. 4  vecka 44, 28 -29 oktober
Material inlämning Nr. 1  6 november 2007
Nr. 2  22 januari 2008
Nr. 3  3 juni 2008
Nr. 4  15 September 2008
Ansvarig utgivare Eklöf & Linnér Media, www.ent.nu
Box 62, 182 07 Stocksund
Birgitta Eklöf 08-767 88 87, 0704-61 25 57
e-post: birgitta.eklof@ent.nu
Cina Linnér 08-753 46 42, 0709-26 48 16
e-post: cina.linner@ent.nuEklöf & Linnér Media © 2004-2006, Design: FestIT.